comparteix l'article

Ha Mort Benjamí Planes

(1926-2021)

B

enjamí Planes, un dels Fundadors de la IBEC (Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya) , president del Consell Evangèlic de Catalunya, director de la revista Presència Evangèlica i un dels predicadors bíblics més respectats en el món evangèlic català ha passat a la presència del Senyor a l’edat de 94 anys.

Benjamí Planes, era l’actual president del Consell Evangèlic de Catalunya, i ha estat un dels impulsors de la traducció de les Escriptures i dhimnes al català

La contribució de Benjamí Planes ha estat fonamental per a la normalització lingüística del català en les esglésies evangèliques, a través de la Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya (IBEC).

Benjamí Planes va ser un dels impulsors de la IBEC, que ha editat la traducció de la Bíblia al català , l’himnari evangèlic en català Cants de Glòria i també una de les primeres publicacions evangèliques en català: la revista Presència Evangèlica, fundada a finals dels anys 60.

Va néixer l’any 1926, en una família amb pares cristians evangèlics i es reunia a la primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell.

Un jove creient, protestant i català, amb dificultats familiars i econòmiques en plena post-guerra, en un ambient de prohibició i persecució per les seves creences, però tal i com ell expressava sempre fent bona cara.

Al cap d’uns anys, amb uns amics començarien a treballar per l’evangeli, predicar per les esglésies i lluitar per les llibertats d’un poble. Va començar a fer viatges missioners, predicant la paraula i enfortint els cristians.

L’any 1965 va participar en un primer recull de càntics en català.

El 1966 es crea la Fundació Bíblica Evangèlica de Catalunya amb l’ objectiu de traduïr les escriptures al català. Benjamí Planes és instituït com a president. En aquest any també veu la llum el segon Cants de Glòria

El 1968 crea juntament amb l’Àngel Cortès i el Josep Grau la revista Presència Evangèlica en català, tot i les prohibicions de la dictadura franquista

El 1970 surt el primer treball de la Bíblia en català, l’Evangeli de Sant Marc.

Juntament amb l’Àngel Cortès i amb membres de la junta de la IBEC i d’altres pastors es va reunir amb el president Tarradelles, i amb el president Jordi Pujol. Als anys 90 va fer diversos viatges d’ajuda social als cristians de l’est.

Diplomat en comptabilitat i relacions públiques, ha cursat estudis de Dret. Al llarg de la seva trajectòria ministerial ha col·laborat amb les Esglésies Baptistes de Palamós i Ebenezer de Terrassa (UEBC-UEBE), així com amb les missions Spanish Christian Mission (Toronto) i Communauté de Secours Aux Églises Martyres (Ginebra).

Membre fundador de la IBEC, n’ha estat Secretari Executiu i President, així com membre del cos de revisió lingüística de la Bíblia Evangèlica Catalana. Era l’actual director de la revista Presència Evangèlica.

La família de la IBEC agraeix tota la feina que en Benjamí ha fet al llarg de tants anys i l’exemple que ha estat per a cadascú de nosaltres. I dóna gràcies a Déu per tot el tems que ens ha permès gaudir de la seva companyia, amistat i amor.

La seva família ha comunicat la seva defunció que ha estat aquesta matinada a les 3h. Els seus últims dies va poder estar gaudint de la presència dels seus fills i néts, que han estat al seu costat pregant per ell i beneint-lo, ha marxat tranquil sense dolor cap a la presència del Pare.

Us deixem amb un dels seus últims escrits:

SEMPRE ENDAVANT

Tal com deia l’apòstol Pau: “Que tothom vegi en nosaltres uns servidors de Crist i uns administra dors dels de-signis de Déu. Ara bé, el que s’exigeix dels administradors és que siguin d’una fidelitat provada” (1 Co 4,1-2).
Això és sempre molt im portant.
I així ho demanem a Nostre Senyor, I amb tot fervor igualment demanem que tal ment es pugui seguir, sense problemes.

Però, també, i sense cap mena de dubte, cal treba llar sempre per a la glòria d’Ell i no aturar-se. Ho posem tot a les seves mans, que són prou poderoses per estimular a continuar senseaturador. Endavant, doncs, sense cap mena de por, que és sempre que en Ell confiem. Per la glòria del Seu Nom.

Benjamí Planes