Ciència

Notícies

Opinió

Testimonis

Música

Cinema

NOTÍCIES

Novetat "app notes diàries" de la unió bíblica

La Unió Bíblica d'Espanya presenta la seva nova App sobre les conegudes “Notes Diàries”.

L’APP Notes Diàries facilita una trobada diària amb Déu, en qualsevol moment i lloc. És amb el propòsit d’acostar la Paraula de Déu a totes les persones i les seves diferents realitats, que sali a la llum l’App per a Android i que pots descarregar en el teu mòbil, Tauleta, etc.

Igual que l’edició impresa, s’incorporen lectures consecutives diàries cobrint pràcticament la totalitat de la Bíblia en 8 anys i proveint ajuda per a la reflexió personal i en família. Ensenyament bíblic per a aplicar a l’estil de vida del cristià en el món d’avui. Un perfecte pla de lectura ràpida i meditativa de la Bíblia en un any.

L’APP avisa diàriament amb una notificació a l’hora que cadascun desitgi.
Des de la notificació es pot accedir a la Nota Diària que toc (i a la cita associada, en la versió Reina-Valera 1960):

En el menú general de l’aplicació, apareixeran diferents opcions, com un cercador, informació d’Unió Bíblica o una guia per a la meditació diària.
En l’aplicació es podrà ajustar la grandària de la lletra, activar la manera nit, etc. El simbòlic preu és de 1,99€ cada 6 mesos.

La Unió Bíblica neix a Anglaterra en 1867, mentre que a Espanya va trigar bastant més temps a implantar-se. Malgrat diversos intents per part d’una neboda del fundador, i posteriorment de la mà del conegut Ernesto Trenchard, no va ser constituïda a Espanya fins al 14 de març de 1953.
Des de llavors la Unió Bíblica treballa al costat de les esglésies per a donar a conèixer les bones noves de Déu a nens, joves i famílies, animant a persones de totes les edats a trobar-se amb Déu diàriament a través de la Bíblia i l’oració, a fi que arribin a una fe personal en el nostre Senyor Jesucrist, creixin en maduresa cristiana i arribin a ser fidels membres de l’església i serfs d’un món en necessitat. Per a això organitza activitats per si mateixa o a través de les esglésies que sol·liciten la seva col·laboració, edita materials, llibres i ofereix un sistema de lectura diària de la Bíblia basat en un pla de lectura que l’abasta completament.

Esperem que aquesta eina ajudi a molts a tenir una trobada diària amb Déu i la seva Paraula.

Enllaç per a la descàrrega:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esp.unionbiblica.notasdiarias&gl=ES

Més informació en info@unionbiblica.com o visitant la nostra web www.unionbiblica.com

Déu us beneeixi

comparteix l'article